Scientific American

Scientific American

Šis leidinys yra skirtas techninį išsilavinimą turintiems profesionalams ir menedžeriams, kurių kasdienis darbas siejasi su fizikos ir socialiniais mokslais. Straipsniai pateikiama informacija apie tuos mokslinius atradimus, kurie ateityje labiausiai darys įtaką visuomenės gyvenimui. Kiekviename numeryje: Michaelo Shermerio skiltis Skeptic, knygų apžvalga, moksliniai galvosūkiai, Jameso Burkeo intelektualinė-istorinė improvizacija.

Specifikacijos